Liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn tốt nhất

Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Ngành Thương Mại Điện Tử

Tuyển dụng nhân sự ngành thương mại điện tử: Marketing, POD, Design, Content, Dropship, Trực Page,…

Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp Cao

Headhunt nhân sự cấp cao với ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Lao Động Phổ Thông

Tuyển dụng nhân sự Lao động phổ thông: Bán hàng, thu ngân, công nhân,…

Tuyển Dụng Nhân Sự IT

Tuyển dụng nhân sự IT trình độ chuyên môn

Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Chuyên Môn

Tuyển dụng nhân sự chuyên môn: Kinh doanh,MKT… với kinh nghiệm từ 0 tháng – 5 năm.

Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Nhà Máy/ Khu Công Nghiệp

Tuyển dụng nhân sự Trưởng phòng/nhân viên sản xuất, kế toán, kế hoạch, kho, điều phối,…